Unic

Unic – แบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตเครื่องชงกาแฟ espresso ตั้งแต่ปี 1928 ขึ้นชื่อในเรื่องของคุณภาพและความเสถียรของเครื่องชงกาแฟที่ผ่านกระบวนการผลิตด้วยความรู้เฉพาะทางแบบดั้งเดิมผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย

แสดง %d รายการ